Sogneprestens dom

 

Når doktor Holm sier at han ikke kan gjøre Jørgen frisk, bestemmer Anna seg for å oppsøke kirken. Kanskje Herren vil høre hennes bønn? Magda har fortalt henne at sognepresten er nærmere Gud en vanlige folk, men når han dukker opp, snakker han med djevelske ord.

- Du viser ringeakt for Herren ved å komme hit. Jeg skjønner ikke hvordan du våger å komme. Dorme satte blikket i henne.
Hun så opp på ham. - Jeg trodde at kirken var for alle.
- Den er for troende! Han la hånden under haken hennes. - Du er så vakker at det er fort gjort å glemme at du er avskum. Folket ditt er avskum! Dere burde ha blitt nektet å vandre langs veiene, tvunget til å arbeide på skikkelig vis. Vi har ikke bruk for dere. Og hvorfor tror du Jørgen plages med sykdom! Han er blitt syk fordi han dro en taterkvinne inn i huset! Det er Herrens straff for at han handlet ukristelig. Forsiden | Utgivelser | Flammedans |Forrige bok | Neste bok