Personer i Flammedans

 

Personer i Flammedans

 (Alfabetisk oppsett, etter fornavn)


 

A
Abigail                                                         
– Frederiks hustru
Aila med kniven                                           – finnekone

Albert                                                            Kajas ektemann
Aleksander                                                    – en mann Helena blir kjær i
Alexander Thoresen                                    – sogneprest (2) på Tønset
Anna Jonsdatter                                          – en kvinne av taterslekt
Anders Grobøl                                             – Georgines ektemann
Andreas Due                                                – lensmann på Tønset
Anton                                                            – en av Annas sankebarn etter Mathilde
Astrid Strupmoen                                        – Gerd og Olafs datter
Atle                                                                – Nikolais halvbror

 

B
Birger Halmestad                                        
– Maries første ektemann, sorenskriver
Birthe og Torben                                         Gammelt skomakerektepar
Bjarne                                                           en av Annas sankebarn etter Mathilde
Bjørn Finstadbråten                                    – smed og pianostemmer
Borgny Gampås                                           – Husfrue på Gampås
Brede Lia                                                     
– Storbonde

 

C
Christian Munter
                                        – Annas lillebror


E

Edgar                                                            – en mann Helena ble kjær i
Edith Dorme
                                                 – Dormes hustru
Edla Charlotta                                             – Georgine og Anders’ fosterdatter
Elise                                                               – Magdas datter
Elias                                                              – Elsebe og Nikolais sønn
Emma                                                           – Evens søster
Enkefru Strupmoen                                    – Astrids mormor
Even                                                              – Lisbeths ektemann

 

 

F
Frederik Hesteskjærer                                – Annas storebror
Frøken Grønndahl                                      skolelærer Knudsens hustru

 

 

G
Gabriel                                                          – arbeidet på Plassen i en periode
Garp                                                             Gunnis ektemann
Gaute
                                                          
– en av Annas sankebarn etter Mathilde
Georgine Grobøl                                          – kvinne
Gerd Strupmoen                                          – Astrids mor

Gorm Tjelde                                                 – pensjonert bygdevekter
Gro                                                                – en kvinne som hjelper Lilly
Gudrun                                                         – Linneas bestevenninne
Gunnhild Holm                                            – Sverre Holms hustru
Gunni                                                            En av Annas sankebarn etter Mathilde

 

 

H
Halvor                                                           – Olafs far, Astrids bestefar
Hans Dorme
                                                sogneprest (2) på Tønset
Helena Nordstad                                          – Annas sankedatter
Henrik                                                          – Georgine og Anders’ sønn
Hilmar                                                          
– Johanna og Nikolais sønn
Holger                                                           – Anna og Nikolais sønn

 

I
Inga                                                               – Turids søster
Ivar                                                               – Turid og Christians sønn

 

J
Johan                                                            – tateren Marie lever sammen med
Jon                                                                Abigail og Frederiks sønn
Jon                                                                – faren til Lillys barn
Jørgen Garmo                                              – Annas avdøde ektemann

 

K
Kaja                                                              – Annas mor
Karen Gampås                                            Sølvis tante, jordmor
Kari                                                               – en av Annas sankebarn etter Mathilde

Kari Tinnåsen
                                              – fødselshjelper
Kjersti                                                           – Kajas sankebarn (Solfrid og Tobias datter)
Klara Halmestad                                          – Birgers søster
Klokke Jon                                                   – Annas far


L
Laura Garmo                                               Jørgens første hustru
Lilly                                                               – Tobias’ trolovede
Linnea                                                           – Anna og Fjell-Niels’ datter
Lisbeth                                                          – Annas datter etter Mathilde

Lorang Knudsen                                          skolelærer

 

M
Magda og
Sigbjørn  
                                            – ektepar på Tønset
Maria                                                           
– sogneprestens fosterdatter
Mariana                                                        Turid og Christians datter
Marion Tveit                                               
– Gautes hustru
Martha Stubberud  
                                   – brudepynter
Martin                                                          Inga og Frederiks sønn
Martine Knausen
                                         – granne til Klokkegården
Mary Hodley                                                – engelsk lady
Mathilde                                                       – sykesøster
May
                                      – Abigail og Frederiks datter
Mogens Gampås                                          – Sølvis fetter
Mona Knarrvik                                           – Alexanders første hustru
Morten Lund                                               – arbeidet på Plassen i en periode


N
Nikolai                                                          – Annas ektemann
Nina Hallgrimstad                                      
– et jentebarn fra Lillehammer
Nora                                                              – Anna og Jørgens datter og odelsjente
Norunn                                                        
– Lisbeth og Evens datter

 

O
Oda (Tidligere Liv)                                        – Annas datter, har bodd hos Abigail noen år
Olaf Karlsen                                                 – Helenas første kjærlighet, Astrids far
Olga Mårteig                                                – arbeider i redningsanstaltbevegelsen

Oline Garmo                                                 Jørgens søster

 

P
Peder                                                             – en av Annas sankebarn etter Mathilde


R

Rebekka Knudsen                                       skolelærerens første hustru
Rigmor                                                          – Lillehammerlensmannens datter
Roald                                                            
Dreng på Øvre Garmo

 

 S
Sakfører Tobiassen                                     – sakfører i Lillehammer
Sigrid Nordstad                                          
Helenas mor
Siri Evensdatter                                           – Annas sankemor
Siri                                                                 – Anna og Jørgens datter
Solfrid                                                           – En av Teodoras fosterbarn
Stein Gåsbakk                                              – Turids ektemann, doktor
Sverre Holm                                                
– doktor på Tønset
Sylling                                                           – doktor på Lillehammer

Synnøve Lia                                                 – Bredes hustru
Sølvi Gampås                                              
Borgnys datter

 

T
Teodora Vardetun                                       – tar seg av foreldreløse barn
Thea                                                              Gunni og Garps datter
Tobias                                                           Turids bror, Kjerstis far
Tom                                                               – en gutt Linnea forelsker seg i
Tore Plassen                                                 – Evens far
Torbjørg                                                       – tausa Tobias satte barn på
Tordis                                                           – tause
Tulla                                                              – hushjelp i en periode
Turid Lia                                                      – Annas svigerinne


V
Veslegutt                                                      - Magdas sønn
                          
Vilhelm                                                         – Lisbeth og Evens sønn

 

Ø
Ørjan hesteskjærer                                      Helenas far
Ørjan                                                             Helenas bro

Tretten
Helga Nyheim                                  
– Katos hustru
Kato Nyheim                                   
– Helas ektemann, Frederiks kamerat

Benedikte Plassbakken                    – Oda/Livs guvernanteKristiania

Julie                                                   – Abigails søster

Frans                                                 – Julies ektemann

Richard Henriksen                          – Tobias’ fosterfar
Rebecca Henriksen                          – Tobias’ fostermor

Tormod Sletta                                  – En av Ingas mistenkelige venner

 

 

Ringebu
Eva                                                   
– Aurora og Hedvigs bror
Aurora                                              en kvinne Bjarne forelsker seg i
Hedvig                                              
Auroras søster
Leon                                                 
  Hedvig og Roalds datter    
Gustav                                              
Auroras og Hedvigs bror

 

 

Janusfølget

Sophie                                               mor til Janus

Leopold                                             Sophies ektemann

Janus                                                 Sophies sønn

Valentino                                          – sigøyner
Levine                                              
sigøynerkvinne

Antonio                                             – sigøyner

 

 

Kallefølget

Kalle                                                  Annas avdøde ektemann

Ulrikka                                              – lederen av Kallefølget

Diger Finn                                        Ulrikkas ektemann

Marie og Marielle                             – Ulrikkas tvillingdøtre
Lille Jens                                          
Ulrikka og Diger Finns avdøde sønn

Jone                                                   – Ulrikkas andre ektemann

Johan                                                – Maries venn

Olava                                                 den eldste i følget
Elsebe Farverske                             
Elias’ mor
Aksel                                                
legdegutt som reiser med følget

Johanna                                            – Gudmunds hustru

Åsa Oskarsdatter                             – Gabriels hustru

Oskar Hestetemmer                         – Åsas far


Øvrige
Fjell-Niels
                                         – Linneas far, melvandrer
Dorthe med kjeften                          – melvandrer
Gudmund                                        
– mann som bodde alene i fjellet
Sivert Brustadmoen                         – bonden Christian arbeidet for
Rakel                                                 – kvinnen Oda møter i fjellet
Ruben                                                – oppsynsmann på Skogmo
Maud                                                 – uekte datter til skogseieren på Skogmo
Mink                                                  – ung same
Lasskarl                                            – lasskjører
Henrik                                               – godseieren på Skogmos sønn
Noah                                                  – styrmann på seilskuta Elias reiste med
Mathias                                             – skal ekte Linnea
Karin Holmen                                  – venn av Elias i Amerika
Ben                                                    Venn av Elias i Amerika
William                                             –Venn av Elias i Amerika
"Han som vandrer alene"               Elias' indianervenn
"Måneskinn"   
                                 – En jente i indianerstammen
Ulvemor                                            
–  Månneskinns ulv