Med himmelen som tak

 

Da Oline oppdager at Anna og ungene har flyktet fra Øvre Garmo, sverger hun hevn. Rasende oppsøker hun drapsmannen Gullmunn.
Nikolai reiser også etter Anna, men vil han nå henne igjen før Olines fryktelige planer blir satt ut i live?

Annas følge nærmer seg Hamar da fremmede ryttere dukker opp. Dette er menn som tar loven i egne hender.
- Vet du ikke at det er forbudt for tatere å reise gjennom egnen?
Mannen strøk hånden over skulderen på hesten. Det var ingen kjærlig berøring.
Binna knurret da den fremmede stakk hånden i lommen. Da han tok den opp, holdt han om noe svart og glinsende.
For sent gikk det opp for henne hva det var. Smellet fra revolveren var høyt og gjennomtrengende.

 


 Forsiden | Utgivelser | Flammedans |Forrige bokNeste bok