Brutte løfter

 


Kallefølget holder fortsatt til i eldhuset på Oldertun, og etter press fra øvrigheten begynner småjentene på skolen. Etter bare noen dager skjer det som alle reisende frykter. Den ene av jentene kommer ikke tilbake til eldhuset etter endt skoledag.

Presten hadde et merkelig smil om munnen. - Vi leverte jentungen hos doktoren, og en sykepleierske skulle hente henne der. Det var snakk om at hun måtte på sykehus.
- Nei! Ikke sykehus! Ulrikka stormet frem. - Der vil de prøve å ta fra oss ungene!
- Styr munnen din, taterske! Prestens røst smalt i luften. - Her prøver vi å å gjøre det som er til det beste for ungene deres, og så overfaller dere oss på denne måten. Du bør heller være takknemlig, sier nå jeg.