Brønnens hemmelighet


Oda styrer gården alene da en fremmed banker på, og stikk i strid med sunn fornuft slipper hun den flotte uniformkledte mannen inn.
Anna, Holger og Atle har lagt ut på en lang reise i håp om å finne Johannes, og når de slår leir ved en gammel brønn i nærheten av barnehjemmet, gjør de et makabert funn.

"Hva har lensmannen tenkt å gjøre med saken?" spurte Anna.
Jeg må i første omgang undersøke hva mer som finnes i brønnen. Så skal jeg få etterforskere til å se på funnet. Vi kan ikke uten videre anta at dette har tilhørt et menneske.
Han snudde seg mot Holger. "Johannes. Var det ikke det han het?"
Holger nikket alvorlig.
"Johannes er meldt savnet. Det er alt jeg kan si."
"Jeg liker ikke at tatere ferdes i sognet," sa lensmannen plutselig. "Inntil videre får dere slå leir bak lensmannshuset.
"Lensmannen må ikke glemme at det ikke er vi som er mistenkte i denne saken," brøt Anna inn.
"Dere blir med meg," gjentok han.


Forsiden I Utgivelser I Flammedans I Forrige bok I Neste bok